XML Acronyms

XML

Ko te XML te acronym mo Reo TohuMaha eXtensible.

He reo tohu e whakamahia ana hei whakawaehere raraunga i roto i te whakatakotoranga ka taea e te tangata te panui me te miihini.